Home / Tag Archives: Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Tag Archives: Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Ngành công nghệ thông tin thiếu hụt nhân lực

Dự đoán của Công ty tuyển dụng Vietnamworks đến cuối năm 2018, nhân lực ngành công nghệ thông tin cần khoảng 400.000 người. Các vị trí đang khan hiếm chủ yếu là lập trình viên có kinh nghiệm. Tại hội thảo các ngành nghề tương lai của thời đại công nghệ thông …

xem blog