Home / Cẩm Nang / Video Sinh Học Lớp 12 – Đột biến gen – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Đột biến gen – HocHay

Giò lan đột biến gen giá 1,1 tỷ đồng gây sốt cộng đồng

Video Sinh Học Lớp 12 – Đột biến gen – HocHay

Sinh Học Lớp 12 – Đột biên gen

Khái niệm và các dạng đột biến gen

Khái niệm đột biến gen

 • Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một cặp nuclêôtit (đột biến điểm) hoặc một số cặp nu, xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN

Các dạng đột biến gen

Có 3 dạng đột biến gen (đột biến điểm): mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit

Dạng đột biến Khái niệm Hậu quả
Thay thế 1 cặp nu Một cặp nu trong gen được thay thế bằng một cặp nu khác. Làm thay đổi trình tự aa trong Pr → thay đổi chức năng Pr
Thêm hoặc mất 1 cặp nu Đột biến làm mất hoặc thêm một cặp nu trong gen. Mã di truyền đọc sai từ vị trí xảy ra đột biến → thay đổi trình tự các aa trong chuỗi polipeptit và làm thay đổi chức năng của Pr

Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen

Nguyên nhân phát sinh đột biến gen

 • Do những sai sót ngẫu nhiên trong phân tử ADN xảy ra trong quá trình tự nhân đôi của ADN
 • Tác động của các tác nhân vật lí, hóa học và sinh học của môi trường
 • Đột biến có thể phát sinh trong điều kiện tự nhiên hay do con người tạo ra (đột biến nhân tạo)

Cơ chế phát sinh đột biến gen

Sự kết cặp không đúng trong tái bản ADN

 • Các bazơ nitơ thường tồn tại 2 dạng cấu trúc: dạng thường và dạng hiếm. Các dạng hiếm có những vị trí liên kết hidro bị thay đổi làm cho chúng kết cặp không đúng trong tái bản làm phát sinh đột biến gen
 • Sai hỏng ngẫu nhiên
 • Ví dụ: Liên kết giữa carbon số 1 của đường pentozơ và ađenin ngẫu nhiên bị đứt → đột biến mất adenin

Tác động của các tác nhân gây đột biến

 • Tác nhân vật lí: tia tử ngoại (tạo ra 2 phân tử timin trên cùng 1 mạch ADN → đột biến gen)
 • Tác nhân hóa học: chất 5-brom uraxin (5BU) là chất đồng đẳng của timin gây biến đổi thay thế A-T → G-X
 • Tác nhân sinh học: Virus viêm gan siêu vi B, virus Herpes … → đột biến gen

Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen

Hậu quả của đột biến gen

 • Xảy ra một cách ngẫu nhiên, vô hướng và không xác định
 • Làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin, nên nhiều đột biến gen là có hại, một số ít có lợi, một số không lợi cũng không hại cho cơ thể

Ý nghĩa của đột biến gen

 • Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình chọn giống và tiến hóa

Sơ đồ tư duy đột biến gen

Bài tập về đột biến gen

Trắc nghiệm

Câu 1: Điều nào dưới đây không đúng khi nói về đột biến gen ?
A. Đột biến gen luôn gây hại cho sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen
B. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá
C. Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.
D. Đột biến gen có thể có lợi hoặc có hại hoặc trung tính

Câu 2: Mạch gốc của gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’. Cho biết có bao nhiêu trường hợp thay thế nuclêôtit ở vị trí số 7 làm thay đổi codon này thành codon khác?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 3: Gen ban đầu có cặp nuclêôtit chứa G hiếm (G*) là X-G*, sau đột biến cặp này sẽ biến đổi thành cặp
A. T- A    
B. A- T
C. G- X
D. X- G

Câu 4: Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là
A. Đột biến    
B. Đột biến gen
C. Thể đột biến
D. Đột biến điểm

Đáp án

1. A
2. C
3. A
4. D

Link bài: https://hochay.com/sinh-hoc-lop-12/sinh-hoc-lop-12-chuong-1-bai-4-dot-bien-gen-hoc-hay-698.html

#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Mua Bán Hàng Online MuaBanNhanh hướng dẫn Kinh doanh nội thất online

Mua Bán Hàng Online MuaBanNhanh hướng dẫn Kinh doanh nội thất online Mạng internet là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *