Home / Cẩm Nang / Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn – Học Hay

Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Tiến hóa lớn – HocHay

Sinh Học Lớp 12 – Tiến hóa lớn

Khái niệm về tiến hoá

  • Tiến hoá nhỏ: là quá trình biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác dẫn đến hình thành loài mới
  • Tiến hoá lớn: là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài (họ, bộ, lớp …) diễn ra trên qui mô lớn, trong thời gian lịch sử dài.

Tiến hoá lớn và vấn đề phân loại thế giới sống

Tiến hóa lớn là quá trình biến đổi trên quy mô lớn , trải qua thời gian địa chất lâu dài làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài : chi, họ, bộ, …

Cây phát sinh chủng loại: sơ đồ mô tả mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật.

Một số chiều hướng tiến hoá lớn:

  • Các loài SV đều tiến hoá từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hoá phân nhánh tạo nên sinh giới vô cùng đa dạng do sự tích lũy dần các đặc điểm thích nghi trong quá trình hình thành loài.
  • Một số nhóm SV đã tiến hoá tăng dần mức độ tổ chức cơ thể từ đơn giản đến phức tạp . Một số khác lại tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể.

Ví dụ cách thức phân loại các cấp tổ chức trên loài

Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn

  • Năm 1988, ông Borax và các cộng sự đã làm thí nghiệm với tảo lục đơn bào, Chlorella vulgaris. Họ đã nuôi tảo trong môi trường có loài thiên địch chuyên ăn tảo. Sau một vài thế hệ, trong môi trường đã xuất hiện các khối tế bào hình cầu và sau 20 thế hệ hầu hết các tập hợp hình cầu bao gồm 8 tế bào. Sau 100 thế hệ, các tập hợp 8 tế bào hình cầu chiếm tuyệt đại đa số. Như vậy dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên các tế bào đã có khả năng tập họp nhau lại để tránh sự tiêu diệt của kẻ thù. Đây được xem là bước đầu tiên tạo tiền đề cho sự hình thành các cơ thể đa bào.
  • Những thành tựu về sinh học phân tử và sinh học phát triển cho chúng ta thấy chỉ cần đột biến ở một số gen điều hòa có thể dẫn đến sự xuất hiện các đặc điểm hình thái hoàn toàn mới
  • Ví dụ: đột biến làm đóng mở các gen nhầm thời điểm, nhầm vị trí cũng có thể tạo nên những đặc điểm hình thái bất thường (ruồi giấm 4 cánh, sự phát triển không giống nhau của các cơ quan giống nhau trên cơ thể tinh tinh và người)

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây là điểm giống nhau giữa người với vượn người?

A. Diện tích bề mặt và thể tích não bộ

B. Chi trước và chi sau có sự phân hóa khác nhau

C. Cột sống hình cữ S và bàn chân dạng vòm

D. Xương sườn, xương cụt và số lượng răng

Câu 2: Trong việc giải thích nguồn gốc chung các loài, quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định?

A. Hình thành loài mới

B. Chọn lọc tự nhiên

C. Hình thành đặc điểm thích nghi

D. Phân li tính trạng

Câu 3: Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất của sinh giới là

A. Ngày càng đa dạng và phong phú

B. Tổ chức ngày càng cao

C. Thích nghi ngày càng hợp lí

D. Cả B và C

Câu 4: Ngày nay vẫn còn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì

A. Nhịp điệu tiến hoá không đều giữa các nhóm

B. Tổ chức của cơ thể có thể đơn giản hay phức tạp nếu thích nghi với hoàn cảnh sống được tồn tại

C. Cường độ chọn lọc tự nhiên không giống nhau trong từng hoàn cảnh sống

D. Nguồn thức ăn của nhóm tổ chức thấp rất phong phú

Câu 5: Tiến hóa lớn là quá trình:

A. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới

B. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự hình thành các nhóm phân loại trên loài 

C. hình thành loài mới

D. hình thành các nhóm phân loại trên loài

Đáp án:

1. D

2. A

3. C

4. B

5. B

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=6819175132869746623

https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html

#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Diễn thế sinh thái – HocHay Sinh Học Lớp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *