Home / Cẩm Nang / Lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất – Học Hay

Lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất – HocHay

Sinh Học lớp 12 – Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Hoá thạch và vai trò của các hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới

Khái niệm hoá thạch

 • Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất

 • Có 3 loại hoá thạch: hoá thạch là những xác nguyên vẹn, hoá thạch bằng đá (khuôn trong), hoá thạch dưới dạng dấu vết (khuôn ngoài).

Vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới

Ý nghĩa của hoá thạch:

 • Hoá thạch là bằng chứng trực tiếp để biết được lịch sử phát sinh, phát triển của sự sống
 • Là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ trái đất.

Phương pháp xác định tuổi của hoá thạch:

 • Phương pháp dùng Uran phóng xạ (Ur235):

          – Dựa vào chu kì bán rã của Ur235 là 4,5 tỉ năm.

          – Kết quả: Xác định tuổi của các lớp đất đá và hoá thạch tới hàng triệu năm.

Phương pháp dùng Cacbon phóng xạ (C14):

 • Dựa vào chu kì bán rã của C14 là 5730 năm
 • Kết quả: Xác định được tuổi của các lớp đất đá và hoá thạch lên tới 75000 năm.

Lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Hiện tượng trôi dạt lục địa

 • Hiện tượng trôi dạt lục địa là hiện tượng các phiến kiến tạo trên lớp vỏ trái đất liên tục di chuyển do lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động.
 • Những biến đổi về kiến tạo của vỏ trái đất như quá trình tạo núi, trôi dạt lục địa dẫn đến thay đổi rất mạnh điều kiện khí hậu của trái đất, do vậy có thể dẫn đến những đợt đại tuyệt chủng hàng loạt các loài và sau đó là thời điểm bùng nổ sự phát sinh các loài mới.

Sinh vật trong các đại địa chất

 • Dựa vào quá trình biến đổi của trái đất, và các hoá thạch điển hình các nhà địa chất học chia lịch sử phát triển của trái đất thành các giai đoạn chính được gọi là các đại địa chất. Bao gồm: đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh. Các đại lại được chia nhỏ thành các kỉ. Ranh giới giữa các đại hoặc các kỉ thường là các giai đoạn có những biến đổi của trái đất làm cho sinh vật bị tuyệt chủng hàng loạt và sau đó là bắt đầu một giai đoạn tiến hoá mới của các sinh vật sống sót. Các sinh vật sống sót tiến hoá và bước vào giai đoạn bùng nổ, phát sinh các loài mới và chiếm lĩnh các ổ sinh thái còn trống.
 • Mỗi đại, mỗi kỉ thường có các đặc điểm về địa chất và khí hậu riêng biệt nên cũng kéo theo sự phát triển của nhóm sinh vật điển hình. Ví dụ: đại Trung sinh còn được gọi là kỷ nguyên của bò sát
 • Các đại địa chất và sinh vật tương ứng

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Người ta dựa vào tiêu chí nào sau đây để chia lịch sử trái đất thành các đại, các kỉ?

A. Những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu và thế giới sinh vật

B. Quá trình phát triển của thế giới sinh vật

C. Thời gian hình thành và phát triển của trái đất

D. Hóa thạch và khoáng sản

Câu 2: Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?

A. Đại thái cố       

B. Đại cổ sinh

C. Đại trung sinh

D. Đại tân sinh

Câu 3: Chu kì bán rã của C14 và U238  là:

A. 5.730 năm và 4,5 tỉ năm

B. 5.730 năm và 4,5 triệu năm

C. 570 năm và 4,5 triệu năm

D. 570 năm và 4,5 tỉ năm

Câu 4: Trong đại cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ

A. Silua

B. Pecmi

C. Cacbon

D. Cambri

Câu 5: Phát biểu nào không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?

A. Trôi dạt lục địa là do các lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động

B. Trôi dạt lục địa là do sự di chuyển của các phiến kiến tạo

C. Cách đây  khoảng 180 triệu năm lục địa đã trôi dạt nhiều lần và làm thay đổi các đại lục,đại dương

D. Hiện nay các lục địa không còn trôi dạt nữa

Đáp án:

1. A

2. C

3. A

4. C

5. D

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=337263124365722782

https://hochay.com/sinh-hoc-lop12/tong-hop-ly-thuyet-mon-sinh-hoc-lop-12-hochay-850.html

#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Diễn thế sinh thái – HocHay Sinh Học Lớp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *