Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Video Sinh Học Lớp 12 – Đột biến gen – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Đột biến gen – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Đột biên gen Khái niệm và các dạng đột biến gen Khái niệm đột biến gen Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một cặp nuclêôtit …

xem blog

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 34: Would – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-34-would-hoc-hay-339.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 34: Would – HocHay Dùng để diễn tả thì Tương lai trong quá khứ (future in the past) hay trong các loại câu điều kiện (Loại 2 và 3), đôi khi thay thế cho will để tạo ra câu trang trọng …

xem blog