Home / admin

admin

Ngành Điện tử viễn thông

Đào tạo cử nhân Điện tử Viễn thông có kiến thức cơ bản về toán, vật lý, điện tử, máy tính và lập trình, viễn thông, có kiến thức chuyên môn đủ sâu và mang tính nghề nghiệp khá rõ rệt. Mục tiêu đào tạo Các chuyên ngành: Điện tử, …

xem blog